clad d5 ทั้งหมดกับ d7


ตอบ 1:

ดูเหมือนว่าจะมีการถกเถียงกันเล็กน้อยว่าเครื่องครัว D7 นั้นถูกยกเลิกจริงหรือไม่และฉันไม่รู้คำตอบว่า…อย่างไรก็ตามถ้าเป็นจริงที่ All-Clad ลดการผลิตสาย D7 สาเหตุส่วนใหญ่น่าจะเป็นต้นทุนการผลิตสูงเมื่อเทียบกับยอดขาย สาย D7 นั้นมีค่าใช้จ่ายสูงและยอดขายต่ำน่าจะเป็นเพราะผู้ตรวจสอบไม่ชอบสาย D5 และราคาสูงและขาดความเหนือกว่าเมื่อเทียบกับผู้ผลิตเครื่องครัว 3ply หลายสาย